Παροχή οικονομολογικών & μηχανογραφικών υπηρεσιών

--- * ---

Ρήγα Φερραίου 18 * 14671 Ν. Ερυθραία

Τηλ 2106201961 * Fax 2106204950 * Κιν 6979448100

--- * ---

Παπαρρηγοπούλου 22 * 15233 Χαλάνδρι

Τηλ 2114010783 * Fax 2103001177 * Κιν 6979448101

e-mail : mf@microfinance.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.microfinance.gr
by microfinance